"We focus on quality wood from the mountain to the market"

Sunday, June 16, 2024

BIKENTA-MPLUS VALIDA CON LA INDUSTRIA XILONOR LAS PREDICCIONES DE LA CALIDAD TECNOLÓGICA DE LA MADERA PARA USO ESTRUCTURAL

Wednesday, 01 December 2021 10:50

Programa Conecta Hubs PROXECTO BIKENTA - MPLUS

Este proxecto, supón un avance nun proceso de dixitalización e tratamento de datos, proposto de xeito coordinado para dúas liñas de traballo desenvolvidas dende hai máis de 10 anos por dúas empresas do Sector (ASEFOR e MADERA PLUS), expertas en xestión forestal sostible, cadea de custodia e certificación forestal e na predición das propiedades tecnolóxicas da madeira, respectivamente. 

O proxecto "BIKENTA - MPLUS" pretende poñer a disposición do Sector Forestal,  unha ferramenta dixital  para a promoción, simplificación e mellora da xestión sostible dos montes de maior superficie de Galicia, que corresponde principalmente cos xestionados de xeito Comunal polos veciños (COMUNIDADES DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN, CMVMC). Esta iniciativa permitirá impulsar a xestión forestal, provocando un incremento dos recursos e servizos obtidos polo propio monte, proporcionando máis valor aos propietarios e profesionais do sector. Preténdese ademais, que esta solución sexa unha ferramenta que facilite a toma de decisións entre os veciños comuneiros propietarios e sirva como elemento integrador dos distintos actores implicados na xestión: veciños propietarios, empresas de servizos forestais e consultarías, empresas de aproveitamentos, industria, etc.)   

Os beneficiarios van ser propietarios forestais,  PEMES (técnicos en xestión forestal, empresas intermediarias, de servizos e aproveitamentos), a industria, a Administración e a sociedade galega, en xeral, e aquela que vive no rural, en particular. Os resultados serán validados polos usuarios da aplicación e pola industria.

 

Proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020

NEMATODO-SCREEN: ESTE PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DEL ÁREA PRIORITARIA GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y EN CONCRETO EN EL DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA PRESERVACIÓN Y LA MEJORA GENÉTICA DE LOS RECURSOS ANIMALES Y VEGETALES. ESTE PROYECTO REPRESENTA UN ENFOQUE ALTERNATIVO MÁS RÁPIDO Y MENOS COSTOSO PARA LA DETECCIÓN Y EL FENOTIPADO DE GENOTIPOS POR RESISTENCIA AL NEMATODO DE LA MADERA DEL PINO. SE PRETENDE VALIDAR EL USO DE LA ESPECTROSCOPÍA DE INFRARROJO CERCANO COMO MÉTODO DE ALTO RENDIMIENTO, QUE NO DEPENDA DE INFECCIONES ARTIFICIALES O NATURALES, PARA EVALUAR LA PROPORCIÓN DE ÁRBOLES RESISTENTES DENTRO DE UNA POBLACIÓN, COMO TECNOLOGÍA NO DESTRUCTIVA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN DE GENOTIPOS Y CONTROL DE LA PLAGA. EL USO DE ESTA TECNOLOGÍA SE BASA EN LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PERFIL BIOQUÍMICO Y ANATÓMICO DE LA PLANTA O DE LA MADERA Y SU RESISTENCIA ANTE AGENTES EXTERNOS. A PARTIR DE UN ESPECTRÓMETRO PORTÁTIL ES POSIBLE PREDECIR EL PERFIL BIOQUÍMICO “IN SITU”. UNA VEZ QUE SE HAYAN COMPLETADO LOS PASOS DE ESTE PROYECTO, LA TOMA DE HUELLAS QUÍMICAS Y LA QUIMIOMETRÍA PODRÁN CONSIDERARSE UN MÉTODO CONFIABLE PARA DETECTAR INDIVIDUOS EN PROGRAMAS DE MEJORA DE ÁRBOLES Y PARA MANEJAR ENFERMEDADES FORESTALES MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ÁRBOLES NATURALMENTE RESISTENTES Y EL CONTROL DE EXPANSIÓN DE LA PLAGA. 

 

 

 

Operación cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) dentro do Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo e promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidade: unha maneira de facer Europa.

 

WhatsApp es una aplicación popular hoy en día. Pero si está interesado en piratear esta aplicación, puede obtener información de este sitio web https://jackiewhiting.net/es/whatsapp-es/. Le permite obtener información útil sobre las mejores aplicaciones para hackear WhatsApp.
Page 1 of 2
Scroll to Top